นายจ้างลูกจ้าง มีเฮ! ประกันสังคมปรับลดเงินสมทบ เหลือ 375 บาท

ถือว่าเป็นข่าวดีสุดๆ สำหรับนายจ้างและลูกจ้าง สำหรับการปรับลดเงินสมทบ ประกันสังคมของผู้ประกันตน เหลือเพียง 2.5% หรือ 375 บาท

surekrub

มิถุนายน 9, 2021
สอบถาม