พ.ร.บ. รถยนต์

พ.ร.บ. รถยนต์ คือ

พ.ร.บ ย่อมาจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ซึ่ง พ.ร.บ. รถยนต์ เป็นประกันรถยนต์ภาคบังคับที่รถทุกคันต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋ง รถกระบะ รถจักรยานยนต์ ก็ตาม ซึ่งเป็นกฎหมายที่รถทุกแบบทุกคันจะต้องมีที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบก เพื่อเป็นหลักประกันว่ารถทุกคันที่ใช้รถบนท้องถนนจะได้รับการคุ้มครองตัวบุคคล ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือประสบภัยจากรถในรูปแบบต่างๆ

สำหรับ พ.ร.บ. รถยนต์ เป็นประกันภาคบังคับตามกฎหมาย หากพ.ร.บ รถยนต์ หมดอายุ แล้วไปวิ่งบนท้องถนนตำรวจสามารถจับและปรับได้ทันที โดยมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท สรุปง่ายๆ คือ รถยนต์ทุกคันจะต้องมี พ.ร.บ รถยนต์ ไม่มีถือว่าผิดกฎหมาย อีกทั้ง พ.ร.บ รถยนต์ ยังต้องใช้ประกอบการต่อทะเบียนรถยนต์ หรือ การต่อภาษีรถยนต์ประจำปีอีกด้วย และแน่นอนว่า ภาษีรถยนต์เป็นกฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำเช่นกัน โดย การต่อพ.ร.บ รถยนต์ และ การต่อภาษีรถยนต์ สามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน หรือ ภายใน 90 วัน ก่อนจะหมดอายุ แต่หาก พ.ร.บ รถยนต์ ขาดหรือหมดอายุ ก็สามารถต่อได้โดยห้ามเกิน 1 ปี ไม่เสียค่าปรับ แต่อาจมีค่าปรับในการต่อภาษีรถยนต์

พ.ร.บ รถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง

พ.ร.บ. รถยนต์ จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลเท่านั้น เข้าใจกันง่ายๆ คือ คุ้มครอง “คน” ไม่คุ้มครอง “รถ” นั่นเอง

1.หากได้รับบาดเจ็บ จะได้รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามจริง หรือไม่เกิน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน

2.เงินชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร รับสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน

3.กรณีบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะในร่างกายตั้งแต่ข้อมือหรือแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป 300,000 บาท แต่หากอวัยวะในร่างกายตั้งแต่ข้อมือหรือแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้ารวมไปจนถึงความสามารถในการพูด ฟัง หรือจิตพิการอย่างอื่นใด ได้รับ 250,000 บาท ในกรณีสูญเสียชิ้นส่วนในร่างกายแบบเล็กน้อยตั้งแต่นิ้วเดียว หรือหลายนิ้ว รับ 200,000 บาท

4.ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด ในกรณีที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิด รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 304,000 บาท

5.ค่าเงินชดเชยรายวัน กรณีสูญเสียรายได้ในฐานะคนไข้ใน วันละ 200 บาท แต่สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทหรือไม่เกิน 20 วัน

6.วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับกรณีรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 5,000,000 ต่อครั้ง

7.วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์กรณีเกิน 7 ที่นั่ง 10,000,000 ต่อครั้ง

8.หากมีผู้ประสบภัยเสียชีวิต โดยจะได้รับค่าชดใช้เป็นค่าปลงศพ เป็นจำนวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน

9.กรณีบาดเจ็บและเสียชีวิตในภายหลัง หลังจากได้รับการรักษาพยาบาล จะได้รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพเบื้องต้นรวมไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน

ต่อ พรบ รถยนต์ ที่ไหน

ต่อ พ.ร.บ รถยนต์ ผู้ที่มีรถยนต์จำเป็นต้องต่อ พ.ร.บ ทุกปี หาก พ.ร.บ ขาด ก็จะไม่สามารถวิ่งบนท้องถนนได้ ซึ่งสามารถต่อ พ.ร.บ รถยนต์ ก่อนถึงวันหมดอายุได้ 90 วัน ซึ่งสามารถไปต่อได้ตามสถานที่ดังนี้

  • กรมการขนส่งทางบก (ทุกจังหวัด)
  • ที่ทำการไปรษณีย์
  • ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ
  • ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ
  • ต่อ พรบ. รถยนต์ ออนไลน์ ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก >> https://eservice.dlt.go.th

และด้วยสถานการณ์การระบาดโควิด19 ชัวร์ครับ ขอแนะนำให้ ต่อ พ.ร.บ. ออนไลน์ ขั้นตอนการ ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ออนไลน์ ไม่ยาก ไม่วุ่นวาย สะดวกรวดเร็ว และยังไม่ต้องออกนอกบ้านให้เสี่ยงโควิด 19 อีกด้วย