ชัวร์ครับแจกฟรี ประกันภัยบ้าน คุ้มครองไฟไหม้ ของหาย น้ำท่วม

ชัวร์ครับแจกฟรี 10,000 สิทธิ์

เที่ยวสงกรานต์อุ่นใจ หายห่วงเรื่องบ้าน ด้วยฟรีประกันภัยจาก Surekrub กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์บ้านหายห่วง (ไมโครอินชัวรันส์) ให้คุณหยุดยาวสบายใจ ครอบคลุมของหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม เที่ยวแบบไม่กลุ้ม เพียงกรอกข้อมูลเพื่อใช้ออกกรมธรรม์ โดยท่านจะได้รับ SMS เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์

ประกันภัยที่อยู่อาศัย “กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์บ้านหายห่วง (ไมโครอินชัวรันส์)”

รายละเอียดความคุ้มครอง

No. ข้อตกลงคุ้มครองจํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

1

2

3

ไฟไหม้

ฟ้าผ่า

ระเบิด
30,000 บาท ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด)
15,000 บาท ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ (มีผนังก่อ อิฐถือปูนร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด)
10,000 บาท ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือครึ่งตึกครึ่ง ไม้ และไม่เป็นห้องแถวไม้ (มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้อง แผ่นเรียบมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด)
5,000 บาท ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นห้องแถวไม้
4ภัยจากพายุทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 1,000 บาท
5ภัยจากน้ําท่วม
6ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่น ใต้น้ํา หรือสึนามิ
7ภัยจากลูกเห็บ
8การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้ความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว เป็นจํานวนเงินไม่เกินวันละ 300 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 30 วัน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
9การประกันภัยโจรกรรม คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (จร.2) ที่อยู่อาศัยปัจจุบันของผู้เอาประกันภัย5,000 บาท
- ความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ที่ระบุร่องรอย
- ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนล็อคประตูหน้าต่าง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ระยะเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
  2. ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันที่ทำประกันภัย
  3. ผู้เอาประกันภัยแต่ละราย มีสิทธิได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพียง 1 กรมธรรม์ ต่อผู้ประกอบการ 1 รายเท่านั้น

ข้อมูลผู้เอาประกันภัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

บ้านเลขที่/เลขที่ห้อง

สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

คุณเห็นแคมเปญนี้จากช่องทางใด