ค้นหาประกันรถเฉพาะตัว เหมาะกับคุณมากที่สุด

car women
ellipse
Surekrub Logo

ชัวร์ครับ ช่วยหา ประกันภัยรถยนต์ ให้คุณตรงจุด

ประกันรถยนต์มีไว้ทำไม?

ประกันภัยที่คุ้มครองผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมถึงบุคคลที่สาม จากอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขับขี่รถยนต์ โดยประกันรถยนต์ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกัน ตามค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่จะไม่เกินวงเงินประกันภัย ทั้งนี้ประกันภัยรถยนต์จะมีความคุ้มครอง 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่

ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ และความคุ้มครองด้านร่างกาย ทรัพย์สิน

เปรียบเทียบ ประกันภัยรถยนต์ แต่ละประเภท

เลือก หรือเลื่อนอ่านรายละเอียด

ประกันรถชั้น 1

ประกันรถชั้น 1 เป็นประกันรถยนต์ภาคสมัคใจที่มี ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด โดยคุ้มครองทั้ง ค่ารักษาพยาบาลของเราและคู่กรณี ค่าซ่อมรถ กรณีเกิด อุบัติเหตุแบบรถชนกับรถ ค่าซ่อมรถกรณีเกิดอุบัติเหตุ กรณีรถชนกับสิ่งของ (ประตูรั้ว เสาไฟฟ้า ฯลฯ) หรือกรณี อุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี นอกจากนั้นยังคุ้มครองไปถึง เหตุการณ์รถสูญหายจากการโจรกรรม และความเสียหาย จากภัยน้ำท่วมหรือไฟไหม้ด้วย


ประกันรถชั้น 2/2+

ประกันรถชั้น 2/2+ เป็นประกันรถยนต์ภาคสมัครใจที่มี ความคุ้มครองรองลงมาจากประกันชั้น 1 แตกต่างแค่ ประกันรถชั้น 2/2+ จะไม่คุ้มครองอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี หรือหาคู่กรณีไม่ได้ (ชนแล้วหนี ตามตัวไม่เจอ) ส่วนความคุ้มครองอื่นจะค่อนข้างเหมือนกับประกันชั้น 1 แต่ข้อดีของประกันชั้น 2/2+ จะมีเบี้ยประกันรถยนต์ ราคาถูกกว่า จึงเป็นแผนประกันที่ได้รับความนิยมมาก สำหรับคนที่ใช้รถบ่อย และมีความชำนาญในการขับขี่แล้ว


ประกันรถชั้น 3/3+

ประกันรถชั้น 3/3+ เป็นประกันรถยนต์ภาคสมัครใจที่มี เบี้ยราคาถูกที่สุด จะให้ความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหาย ทั้งค่าซ่อมรถและค่ารักษาของคู่กรณี รวมถึงบุคคลที่สาม เท่านั้น โดยจะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น กับรถของคุณแค่บางส่วน แต่ข้อดีของประกันรถชั้น 3/3+ ก็คือ เบี้ยประกันรถยนต์ราคาถูกที่สุดด้วย เหมาะสำหรับ คนที่ใช้รถไม่บ่อย หรือขับรถชำนาญแล้ว รวมถึงใช้รถที่มีอายุ 4-15 ปีขึ้นไป


ดูรายละเอียดชั้นประกันเพิ่ม

บทความล่าสุด