เปรียบเทียบชั้นประกันต่างๆ และเลือกที่เหมาะกับคุณ

insurance level

ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร

ประกันภัยรถยนต์ถือเป็นประกันวินาศภัยอีกประเภทหนึ่งซึ่งจะให้ความคุ้มครองแก่ ผู้เอาประกันภัย หากเกิดความสูญเสียหรือ ความเสียหายจากการใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็น ความเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ และความเสียหาย ที่รถยนต์ได้ก่อให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น แก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นๆด้วย

ประเภทของประกันภัยรถยนต์ จำแนกเป็น 2 ประเภท


ประกันรถยนต์ ภาคบังคับ

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

รถยนต์ทุกคัน ทุกชนิดต้องทำประกันภัยประเภทนี้ เนื่องจาก ถูกบังคับโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยให้ ความคุ้มครองและรับผิดชอบต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสบภัย จากรถยนต์เท่านั้น

เลือกซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์


การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันรถยนต์ที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจ โดยไม่มีการบังคับ เป็นการตกลงกันระหว่าง ผู้ซื้อ (เจ้าของรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์ หรือผู้ขับขี่รถยนต์) และผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) ปัจจุบัน ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจแบ่งความคุ้มครอง 5 ประเภท ดังต่อไปนี้

เช็คราคาประกันรถยนต์

เปรียบเทียบ ประกันภัยรถยนต์ แต่ละประเภท

เลือก หรือเลื่อนอ่านรายละเอียด

ตารางเปรียบเทียบประกันรถยนต์

ประกันภัยชั้นต่างๆ

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง

คุ้มครองครอบคลุมความเสียหายทุกอย่าง ตั้งแต่รถและทรัพย์สินของคุณและคู่กรณี ตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 • คุ้มครองทุกการชน ทั้งแบบมีคู่กรณี และไม่มีคู่กรณี
 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากรอยขีดข่วนต่างๆ
 • คุ้มครอง เมื่อรถยนต์สูญหาย
 • คุ้มครอง เมื่อรถยนต์ถูกไฟไหม้ และน้ำท่วม
 • คุ้มครอง ทั้งการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และทรัพย์สินของ ผู้ขับขี่ คู่กรณี และผู้โดยสารบนรถ

รายละเอียดเพิ่มเติม


ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+ (2 พลัส) คุ้มครองอะไรบ้าง

คุ้มครองครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และคู่กรณี ตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 • คุ้มครองอุบัติเหตุทุกการชน ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายผิดหรือคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด และต้องสามารถระบุคู่กรณีได้เท่านั้น
 • คุ้มครอง เมื่อรถยนต์สูญหาย
 • คุ้มครอง เมื่อรถยนต์ถูกไฟไหม้ และน้ำท่วม
 • คุ้มครอง ทั้งการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และทรัพย์สินของ ผู้ขับขี่ คู่กรณี และผู้โดยสารบนรถ

รายละเอียดเพิ่มเติม


ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง

คุ้มครองครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ชีวิตร่างกาย การบาดเจ็บและทรัพย์สิน ของคู่กรณี ตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 • คุ้มครอง อุบัติเหตุรถชน ของคู่กรณีได้เท่านั้น
 • คุ้มครอง เมื่อรถยนต์สูญหาย
 • คุ้มครอง เมื่อรถยนต์ถูกไฟไหม้ และน้ำท่วม
 • คุ้มครอง ทั้งการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และทรัพย์สินของ ผู้ขับขี่ คู่กรณี และผู้โดยสารบนรถ

รายละเอียดเพิ่มเติม


ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3+ (3 พลัส) คุ้มครองอะไรบ้าง

คุ้มครองคลอบคลุมความเสียหาย ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ของผู้ขับขี่ และคู่กรณี ตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 • คุ้มครอง อุบัติเหตุรถชน ความเสียหายของรถยนต์ ของผู้ขับขี่ และคู่กรณี
 • คุ้มครอง ทั้งการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และทรัพย์สินของ ผู้ขับขี่ คู่กรณี และผู้โดยสารบนรถ

รายละเอียดเพิ่มเติม


ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง

คุ้มครองคลอบคลุม ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เฉพาะคู่กรณีเท่านั้น ตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์

 • คุ้มครอง อุบัติเหตุรถชน ความเสียหายของรถยนต์ เฉพาะคู่กรณีเท่านั้น
 • คุ้มครอง ทั้งการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และทรัพย์สินของ ผู้ขับขี่ คู่กรณี และผู้โดยสารบนรถ

รายละเอียดเพิ่มเติม

4 อันดับ ยี่ห้อรถยอดนิยม

 1. โตโยต้า
 2. ฮอนด้า
 3. มาสด้า
 4. มิตซูบิชิ