ชัวร์ครับแจกฟรี ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

ชัวร์ครับแจกฟรี 10,000 สิทธิ์

"สงกรานต์อุ่นใจ คุ้มครองทั่วไทยกับชัวร์ครับ” อุ่นใจตลอดการเดินทางด้วยฟรีประกันอุบัติเหตุ จาก Surekrub กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) ให้คุณหยุดยาวสบายใจ รับความคุ้มครองทั่วไทยนาน 30 วัน รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกรอกข้อมูลเพื่อใช้ออกกรมธรรม์ โดยท่านจะได้รับ SMS เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์

ประกันอุบัติเหตุ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์)”

รายละเอียดความคุ้มครอง

ข้อตกลงคุ้มครองจํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทําร้าย ร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์100,000
ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทําร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์50,000
ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 14 วันแรก นับจากวันเริ่มต้น ระยะเวลาประกันภัย)5,000
ข้อ 4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจํานวนที่จ่ายจริง ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ำยันต่าง ๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วยอวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม5,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ระยะเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
  2. ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันที่ทำประกันภัย
  3. ผู้เอาประกันภัยแต่ละราย มีสิทธิได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพียง 1 กรมธรรม์ ต่อผู้ประกอบการ 1 รายเท่านั้น
  4. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่  15 – 70 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย

ข้อมูลผู้เอาประกันภัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

บ้านเลขที่/เลขที่ห้อง

คุณเห็นแคมเปญนี้จากช่องทางใด