ประกันชั้น 2+ คุ้มครองภัยธรรมชาติ ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท

ประกันชั้น 2+ คุ้มครองภัยธรรมชาติ ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท

ประกันชั้น 2+ คุ้มครองภัยธรรมชาติ ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ราคาโปรโมชั่นเพียง 6,200 บาท ต่อปี

ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท


สิทธิพิเศษ พร้อมบริการดีๆ

ไม่เรียกเก็บค่าความเสียหายส่วนแรก

คุ้มครองภัยธรรมชาติ 100,000 / ครั้ง เช่น น้ำท่วม พายุ ลูกเห็บ

มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

รับประกันภัยโดย กรุงเทพประกันภัย

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ
รถยนต์สูญหาย100,000 บาท
รถยนต์ไฟไหม้100,000 บาท
ความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิตต่อคน500,000 บาท
ความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิตต่อครั้ง10,000,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก ต่อครั้ง1,000,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล50,000 บาท
คุ้มครองคนโดยสาร7 คน
ค่ารักษาพยาบาล50,000 บาท
ประกันตัวผู้ขับขี่250,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

รับเฉพาะรถเก๋ง กระบะ 4 ประตู, อายุไม่เกิน 15 ปี, ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น, ไม่รับรถยุโรป และรถนำเข้า