ประกันชั้น 3+ เก๋ง กระบะ ราคาโปรเพียง 5,400 บาท คุ้มครอง 100,000 บาท

ประกันชั้น 3+ เก๋ง กระบะ ราคาโปรเพียง 5,400 บาท คุ้มครอง 100,000 บาท

ประกันชั้น 3+ ราคาโปรเพียง 5,400 บาท คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

ราคาโปรโมชั่นเพียง 5,400 บาท ต่อปี

ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท


สิทธิพิเศษ พร้อมบริการดีๆ

ไม่เรียกเก็บค่าความเสียหายส่วนแรก

รับประกันภัยโดย ทิพยประกันภัย

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ
รถยนต์สูญหาย100,000 บาท
รถยนต์ไฟไหม้100,000 บาท
ความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิตต่อคน1,000,000 บาท
ความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิตต่อครั้ง10,000,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก ต่อครั้ง2,500,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล200,000 บาท
คุ้มครองคนโดยสาร5 คน
ค่ารักษาพยาบาล200,000 บาท
ประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

รับรถเก๋ง กระบะ 4 ประตู ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รับรถยุโรป รถนำเข้า และในนามบริษัท และรับรถไม่เกิน 20 ปี