ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไทยวิวัฒน์ ราคาเพียง 6,900 บาท ทุนประกัน 100,000 บาท

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไทยวิวัฒน์ ราคาเพียง 6,900 บาท ทุนประกัน 100,000 บาท

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไทยวิวัฒน์ ราคาเพียง 6,900 บาท

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ราคาเพียง  6,900 บาท ต่อปี

ทุนประกัน 100,000 บาท


สิทธิพิเศษ พร้อมบริการดีๆ

ฟรี บริการช่วยเหลือบนท้องถนน ตลอด 24 ชม.
ฟรี บริการรถยกฉุกเฉิน
รับเงินปลอบขวัญกรณีเกินอุบัติเหตุ 5,000 / ครั้ง

รับประกันภัยโดย ประกันภัยไทยวิวัฒน์

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ
รถยนต์สูญหาย100,000 บาท
รถยนต์ไฟไหม้100,000 บาท
ความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิตต่อคน500,000 บาท
ความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิตต่อครั้ง10,000,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก ต่อครั้ง2,500,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล50,000 บาท
คุ้มครองคนโดยสาร5 คน
ค่ารักษาพยาบาล50,000 บาท
ประกันตัวผู้ขับขี่50,000 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก3,000 บาท