ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ไทยวิวัฒน์ ราคาเพียง 5,500 บาท ทุนประกัน 100,000 บาท

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ไทยวิวัฒน์ ราคาเพียง 5,500 บาท ทุนประกัน 100,000 บาท

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ไทยวิวัฒน์ ราคาเพียง 5,500 บาท

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ราคาเพียง  5,500 บาท ต่อปี

ทุนประกัน 100,000 บาท


สิทธิพิเศษ พร้อมบริการดีๆ

คุ้มครองภัยก่อการร้าย ตามทุนประกันภัยที่ทำ
เงินช่วยเหลือปลอบขวัญ กรณีเข้ารับรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 5,000 / ครั้ง
เงินช่วยเหลือครอบครัว กรณีเสียชีวิต (ต่อคน)  10,000 บาท

รับประกันภัยโดย ประกันภัยไทยวิวัฒน์

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ
รถยนต์สูญหาย100,000 บาท
รถยนต์ไฟไหม้100,000 บาท
ความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิตต่อคน100,000 บาท
ความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิตต่อครั้ง10,000,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก ต่อครั้ง1,500,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000 บาท
คุ้มครองคนโดยสาร7 คน
ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท
ประกันตัวผู้ขับขี่100,000 บาท