ประกันการเดินทาง ท่องเที่ยวต่างประเทศ

ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทางต่างประเทศ Travel Insurance คือ เป็นประกันภัยอีกอย่างหนึ่ง ที่สามารถตอบโจทย์ไลฟสไตล์ผู้ที่ชอบเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเดินทางท่องเที่ยว หรือเดินทางเพื่อทำธรุกิจ ประกันเดินทางสามารถครอบคลุมความเสี่ยงตลอดการเดินทางได้ทั่วโลก ทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยคุณสามารถออกแบบประกันการเดินทางเองได้ตามระยะวัน ระยะรายเดือน และระยะรายปี ได้ตามสะดวกตามจำนวนเวลาที่คุณต้องการเดินทางได้ ประกันเดินทาง ต่างประเทศ มีคุ้มครองไว้อุ่นใจกว่า ช่วยลดความเสี่ยงได้ตลอดตลอดระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศ ช่วยคุ้มครองคุณและครอบครัว 24 ชั่วโมงทั่วโลกกันไปเลย


ประกันการเดินทางจำเป็นไหม?

ประกันการเดินทาง จำเป็นไหม?

ประกันการเดินทาง หากเป็นการเดินทางภายในประเทศไม่ได้บังคับ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เดินทาง แต่หากเดินทางไปต่างประเทศแล้วต้องเดินทางด้วยตัวเอง จำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ เพราะประกันเดินทางจะช่วยให้คุณวางใจได้ตลอดทริปและท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจมากขึ้น อีกทั้งบางประเทศยังบังคับให้มีด้วยเพื่อใช้สำหรับการทำวีซ่าเชงเก้งด้วยแผนประกันการเดินทาง รายเที่ยว-รายปี

แผนประกันการเดินทาง รายเที่ยว-รายปี

ประกันการเดินทาง หรือ ประกันท่องเที่ยว เราสามารถออกแบบประกันภัยได้เอง ตามไลฟสไตล์ ไม่ว่าจะเดินทางบ่อย หรือ นานๆ ครั้งถึงจะมีทริปเดินทาง คุณสามารถเลือกได้ตามจำนวนวันเดินทางได้ เรียกได้ว่าเป็นประกันเดินทางตามใจฉันมากๆ เลย

 • เลือกจุดหมายปลายทาง
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว
 • ตรวจสอบยืนยันข้อมูลอีกครั้ง
 • ชำระเงิน
 • รอรับกรมธรรม์ทางอีเมล

ขั้นตอน ซื้อประกันการเดินทาง ออนไลน์

ซื้อประกันเดินทาง กับ ชัวร์ครับ ซื้อง่ายจ่ายสะดวก ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที ก็เรียบร้อย

 1. เลือกจุดหมายปลายทาง
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว
 3. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลอีกครั้ง
 4. ชำระเงิน
 5. รอรับกรรมธรรม์ทางอีเมล 

 • เลือกจุดหมายปลายทาง
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว
 • ตรวจสอบยืนยันข้อมูลอีกครั้ง

ประโยชน์ ประกันการเดินทางต่างประเทศ

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะของผู้เอาประกันภัย
 • คุ้มครองกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย หรือความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • คุ้มครองกรณีเที่ยวบินถูกยกเลิก หยุดชะงักการเดินทาง หรือความล่าช้าของเที่ยวบิน
 • คุ้มครองกรณีทรัพย์สินสูญหาย หรือเอกสารเดินทางสูญหาย
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในกรณีเจ็บป่วยหรือรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายและส่งกลับประเทศเพื่อรักษาพยาบาล
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการในการส่งศพหรือกระดูกของผู้เอาประกันภัย
 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
 • ประกันความสูญหายของหนังสือเดินทาง (Loss of Passport)
 • ประกันความล่าช้าของการเดินทาง (Cover of Delay)
 • ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Personal Legal Liability) ในกรณีที่หากเกิดอุบัติเหตุที่ก่อโดยตัวคุณเอง และสร้างผลกระทบต่อบุคคลที่สาม

คำถามที่พบบ่อย