How-To อบรมใบขับขี่ ออนไลน์ก็ทำได้นะ

มิถุนายน 10, 2022Metinee Pueยังไม่มีหมวด

— views

เพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การหาทางเลือกที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในส่วนของการอบรมใบขับขี่ ก็เช่นกัน ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องออกนอกบ้านก็สามารถ อบรมใบขับขี่ออนไลน์ ได้อย่างสะดวก ส่วนจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนั้น ชัวร์ครับ มีคำตอบ!

สำหรับการทำใบขับขี่ และ อบรมใบขับขี่ ตอนนี้กรมการขนส่งทางบกได้ออกมาตรการการต่อใบขับขี่ออนไลน์ เพื่อช่วยในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 โดยผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่นั้น สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้แล้ว ผ่านระบบ DLT e-learning เพียงแค่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และชมคลิปอบรมความรู้ ตามขั้นตอน 

ขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ ออนไลน์ 

1. เข้าเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เพื่อทำการลงทะเบียน

เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เป็นเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกสำหรับให้ผู้ที่ต้องการเข้าอบรมออนไลน์ โดยระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถนั้น มีให้เลือกลงทะเบียนสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ สำหรับคนไทย คลิก “ลงทะเบียน”

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

สำหรับข้อมูลที่ต้องระบุ ได้แก่ เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และวันเดือนปีเกิด จากนั้น คลิก “ดำเนินการต่อ” 

หน้าจอจะขึ้นข้อความเกี่ยวกับเงื่อนไขการละทะเบียน ให้คลิกเลือก “ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข” แล้ว คลิก “ยืนยัน”

3. เลือกการอบรมใบขับขี่ ตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ

การอบรมใบอนุญาตขับรถ มีให้เลือก 5 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 1. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์) โดยมีระยะเวลาอบรม 1 ชั่วโมง 2. ใบอนุญาตขับรถขนส่ง โดยมีระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง 3. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดต่ออายุเกิน 1 ปี (รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์) โดยมีระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง 4. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว สิ้นอายุเกิน 3 ปี (รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์) โดยมีระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง 5. ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ มีระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง ซึ่งการเลือกอบรมใบขับขี่นั้น จะต้องเลือกให้ถูกต้องกับประเภทการอบรมใบขับขี่ที่ต้องการ

ในตัวอย่างนี้จะทำการเลือกอบรมใบขับขี่ประเภท “ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์) โดยมีระยะเวลาอบรม 1 ชั่วโมง” คลิก “สมัครอบรม”

จากนั้นคลิก “ดำเนินการต่อ” ก็เรียบร้อยขั้นตอนสมัครเพื่อเข้าสู่การอบรบใบขับขี่

4. ดูคลิปการอบรมการขับรถให้จบ

สำหรับคลิปการอบรมใบขับขี่มีทั้งหมด 4 ส่วน รวมเวลาทั้งหมด 1 ชั่วโมง โดยให้ดูคลิปทีละส่วนจนครบทั้ง 4 ส่วน ระหว่างชมคลิปแต่ละส่วน จะมีคำถามขึ้นมาบนหน้าจอ (ส่วนละ 1 คำถาม) ให้คลิกเลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้อง เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จให้ กดส่ง ดูคลิปจนจบและกดไปตามขั้นตอนต่อไปจนครบทั้ง 4 ส่วน ทั้งนี้ หากรับชมคลิปไม่จบ หรือปิดหน้าเว็บไซต์ก่อน หรือไม่ได้กรอกข้อมูลยืนยัน จะต้องเริ่มรับชมคลิปใหม่ตั้งแต่ต้น 

5. ตอบคำถามแบบทดสอบหลังอบรม

เมื่อดูคลิปการอบรมใบขับขี่ออนไลน์จนครบแล้ว จะมีคำถามทั้ง 4 ข้อ (ที่เคยตอบไปก่อนหน้านี้) ขึ้นมาบนหน้าจออีกครั้ง ให้ตอบแบบทดสอบหลังอบรมใบขับขี่ให้ครบทุกข้อ หลังจากนั้น ระบบจะทำการประมวลผลว่าผ่านการทดสอบหรือไม่ ซึ่งหากผ่านการทดสอบเรียบร้อยหน้าจอจะปรากฏตามภาพด้านล่าง

6. บันทึกหน้าจอผลการอบรม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

เมื่อผ่านการทดสอบอบรมใบขับขี่ออนไลน์แล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดบนหน้าจอว่าผ่านการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขึ้นมา โดยมีรายละเอียด ได้แก่ คิวอาร์โค้ด รหัสอ้างอิง เลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปี ที่ผ่านการอบรม หลังจากนั้นให้คลิก “บันทึก” เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับการต่อใบขับขี่ ทั้งนี้ ผลการอบรมใบขับขี่จะมีอายุทั้งสิ้น 6 เดือน นับจากวันที่ผ่านการอบรม 

เมื่อผ่านการอบรมใบขับขี่ออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การ จองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์ เมื่อจองคิวเรียบร้อยแล้ว ให้เตรียมเอกสารที่ใช้ต่อใบขับขี่ให้พร้อม จากนั้นเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งที่สะดวกตามวันนัด แสดงเอกสารการอบรมและการจองคิวแก่เจ้าหน้าที่ จากนั้นก็ไปทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เมื่อผ่านการทดสอบเรียบร้อย ก็มาถึงขั้นตอนการถ่ายรูปทำใบขับขี่ใบใหม่ พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียม เป็นอันเรียบร้อย จะเห็นว่าการอบรมใบขับขี่ออนไลน์มีประโยชน์มาก ทั้งสะดวกและช่วยให้ประหยัดเวลา รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงโรคโควิด 19 ด้วย

ทั้งนี้ การอบรมใบขับขี่ออนไลน์จะสามารถเข้าอบรมได้เฉพาะผู้ที่มีใบขับขี่ และเป็นการต่ออายุใบขับขี่เท่านั้น สำหรับผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่ใหม่ จะไม่สามารถอบรมใบขับขี่ออนไลน์ได้ ต้องเข้าไปอบรมที่สำนักงานเท่านั้น 

ได้ใบขับขี่รถยนต์กันแล้วก็ต้องขับรถอย่างปลอดภัยตามกฎระเบียบบนท้องถนนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุกันด้วย และเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น ชัวร์ครับ แนะนำให้ ซื้อประกันรถยนต์ ไว้ด้วย เพราะจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการขับรถมากขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องความคุ้มครองและค่าใช้จ่ายหากมีอุบัติเหตุไม่คาดคิดขึ้นมา

เช็คเบี้ยและซื้อประกันรถยนต์กับ ชัวร์ครับ 

https://surekrub.com/motor-insurance

ทำใบขับขี่ประกันรถยนต์รถยนต์ใบขับขี่